Make your own free website on Tripod.com

חדשות המועצה המקומית ערערה בנגב

בחירות בערערה בנגב

נבחר ראש מועצה חדש בערערה בנגב, ביום שלישי ה-19.9.2000, במסגרת הבחירות המונציפליות שנערכו לישובים ערערה, כסיפה, לקיה ושגב שלום במגזר הבדואי. טלב אבו עראר מרשימת התנועה האיסלאמית ניצח את ראש המועצה הקודם נאיף אבו עראר, יחד איתו ניצח עלי אבו ג'ויעד כשותף ברשימתו לטלב אבו עראר

ראש המועצה החדש מבטיח שגשוג והגינות בישוב

במערכת הבחירות הבטיח ראש המועצה החדש טלב אבו עראר כי יעשה מאמצים כדי להגיע בישוב אל שגשוג ומערכת יחסים הוגנת, תהיה הקפדה על השירות הנכון והמסור לתושב

 

עדכון חדשות באמצעות הדואר האלקטרוני